קטאן יורדי הים הרחבת שחקנים

89.90

כדי לשחק בהרחבה זו, יש לרכוש את משחק הבסיס + הרחבת משחק הבסיס ל5-6 שחקנים + הרחבת יורדי הים.

הרחבת המשחק ל-5-6 שחקנים.

גיל 10+